Hi, I'm Kevin (ming-tao)
*****点击此处欣赏我一个月大时的风采*****
*****点击此处欣赏我两个月大时的风采*****
*****点击此处欣赏我三个月大时的可爱*****
*****点击此处欣赏我个月大时的可爱*****
一岁生日照片集
download material for lung infection
 
 

我已经四个月大啦!我爷爷每天都要抱我到外面去,人人都说我长得可爱漂亮。你们认为呢?



 
 
 
 
 

 

 

 
嘿嘿!还有一张相片不好意思显示出来,您们如感兴趣,请点击此处下载。(我害羞啦!求求大家快闭上眼睛。哈哈!少儿不宜。)